Учредихме Фондация „Стойна Кръстанова“ в края на 2016 г., малко след като майка ми , която тогава беше на 92 годишна възраст сътвори и представи в Регионален етнографски музей – Пловдив последната си изложба под надслов „Възкресените тъкачни техники“. Осъзнатият и живот беше преминал в изследване, опознаване и претворяване на българското народно изкуство в областта на текстила – везба и тъкани. Тя беше достигнала много високо равнище на знание и умения, което й позволяваше да експериментира с материали, цветове, форми, орнаменти. Нейното вродено любопитство и откривателски дух я водеше към дълбините на миналото, за да преоткрие забравени техники, с които изтъка текстилни произведения, съчетали старинни умения със съвременна естетика.

Ние, Свилен Костадинов и аз Красимира Кръстанова, осъзнахме колко е важно да покажем, че моженето е част от желанието да проникнеш там, където другите се спират, да полагаш усилия въпреки съмненията, защото творчеството е дар и дух. Да покажем личния път на един творец, за да подтикнем други хора да следват духа и своята мечта, беше първоначалната ни идея. След това разбрахме, че трябва да направим повече – да създадем пространство на обмен, в което майсторството, творческите вдъхновения, изкуството се превръщат в споделени ценности.

Нашият патрон

Стойна Кръстанова е родена на 31.12.1923 г. в с. Гълъбово, област Пловдив. Тя е член на Задругата на майсторите на народни художествени занаяти от 1968 г. Дълги години тя работи активно в областта на текстилните занаяти (везба и тъкани), пресъздавайки българското културно наследство. Осъзнавайки необходимостта от съхраняване и предаване на опита си, тя има над 50 ученици от следващите поколения.

Майсторката Стойна Кръстанова е доказала своя талант и творческа изява чрез участието си в многобройни изложби у нас и в чужбина. Тя е представяла свои произведения и в седем самостоятелни изложби (през 1973, 1976, 1979, 1985, 2001, 2009, 2015 г.). За нейните високи достижения недвусмислено говорят множеството награди – диплом и златен медал за високи постижения в областта на  народните художествени занаяти (1985, 1987, 1988 г.), сребърен орден на труда, а през 1987 г. получава и званието “заслужил майстор на народните художествени занаяти”.

Нейното творчество се основава на изключително доброто познаване на традиционните техники и технологии за тъкане, везане и орнаментиране, на стиловите особености и локални художествени специфики. Това й дава възможност да борави свободно с материалите и да търси убедителни авторски решения в духа на българското изкуство.

Учредителите

Доц. д-р Касимира Кръстанова завършва магистърска програма по история в СУ „Св. Климент Охридски“ и защитава докторска дисертация в Институт по етнология и фолклористика с музей при БАН. Тя има краткосрочни и дългосрочни специализации във Франция, Грузия, Украйна, Русия, участва във стипендиантската програма на Нов Европейски колеж – Букурещ, Румъния. Доц. Кръстанова е декан на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“.

Красимира Кръстанова е етнолог, а научните й интереси са в областта на материалното и нематериално културно наследство, културни технологии, идентичност, художествените практики, както техните социални аспекти и употреби във връзка с културните политики и културния туризъм. В тази научна сфера тя е взела участие като експерт или ръководител в национални и международни проекти. Публикувала е книги, множество студии и статии в национални и международни научни издания.

Доц. Свилен Костадинов изучава специалност скулптура при проф. Панайот Димитров във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и се дипломира през 1978 г. Той участва в множество изложби, пленери и симпозиуми в България и различни европейски страни. Представя над 10 свои самостоятелни изложби в страната и чужбина.

Той работи върху проект за възстановяване на четири разрушени бронзови паметника в Пловдив, като изработва техни копия от гранит и габро. През годините реализира монументални скулптури, които са разположени в обществените пространства на България, Франция, Германия и др. Негови произведения се намират в Националната художествена галерия – София, в Галерии за изящни изкуства и частни колекции в България, Италия, Франция, Германия, Холандия, Турция, Словения и др.

Свилен Костадинов е доцент в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство—Пловдив. През 2005 г. е удостоен с Почетен знак на гр. Пловдив за цялостно творчество.