МИСИЯ

Фондация „Стойна Кръстанова“ работи с убеждението, че неоспорима ценност и източник за напредък са културата и културното наследство, които създават условия за опознаване и сближаване на хора и общности, преодоляване на стереотипи, постигане на диалог и сътрудничество. Нейната мисия е да работи за обмен на знания и умения, да насърчава творческите способности на хора и групи за пълноценно и равноправно включване в обществото.