Текстил и град 2018

Проектът „Текстил и град. Текстилното наследство на общностите в Пловдив“ е финансиран от Културния календар на Община Пловдив, Компонент 1 – Фестивали и големи културни събития. Той спечели знака на  Министерството на културата „Европейска година на културното наследство“.

Проектът предлага модел за опазване на нематериалното културно наследство (технологични знания и умения, символни форми и композиционни решения) чрез обучение и съвременно претворяване, като се стимулира творческия потенциал и активното културно участие на младите хора. Включването им в художествена среда и публични събития издига значимостта на творческия процес и му придава смисъла на ценност за обществото, т.е. възможност за действие и въздействие. Той се основава на опознаване на текстилното наследство на общностите в Пловдив, а заедно с това се дава възможност за срещи и запознаване със самите общности и тяхната култура и начин на живот днес.

Основният подход почива на учене-чрез-правене и включва две творчески работилници

  • Издирване на материалното и нематериалното текстилно наследство на общностите
  • Обучение в техники и умения и художествено претворяване на текстилното наследство на общностите (везба, тъкачество, нетъкан текстил)

Крайният резултат се представи чрез участие във фестивала „ТекстФест Старинни умения за нови творения“.

В проекта са включени ученици от СУ „Патриарх Евтимий“ и студенти от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство“, специалност „Мода и дизайн“.

Екип на проекта:
Доц. д-р Красимира Кръстанова, етнолог, управител на Фондация „Стойна Кръстанова“ и преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски.
Д-р Елица Стоилова, етнолог, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски
Д-р Динка Касабова, художник-дизайнер, преподавател в АМТИИ
Д-р Елица Гигова, художник-текстилец и учител по изкуство в СУ „Патриарх Евтимий“
Майстори-текстилци: Стойка Попова (везбарка), Златка Попова (везбарка), Слава Балджиева (тъкачка), Спаска Георгакова (плъстарка).