buti-1

Територията на Прованс е кръстопътно място между Средиземноморието и континентална Европа. Нейното географско разположение я прави земя на преминаване, на срещи и обмен между народи и култури. В Прованс се смесват влиянията между европейския юг и север, а в облеклото и тъканите се вплитат обмените между културите и технологичните знания, които намират приложение не само в изработването на платове през ХVІІІ-ХХ в., но и използването им в съвременната мода. За изработването на провансалските облекла са използвани фини копринени и памучни платове, които често са били доставяни Египет или от далечна Индия.

Кратко упътване за изпълнение на техниката бути

В началото производството на оригиналните провансалски поли е запазена марка само за благородниците. По-късно, полата се демократизира, става традиционна и достъпна за всички провансалски девойки и е неотменна част в подготовката на чеиза им. Върху тях са бродирани пожелания за надежда и щастие. Своеобразна особеност на тяхната украса е бродерията бути. Дрехи и предмети, украсени с нея често са разменяни като много ценни подаръци. Това е ключов елемент от наследството и начина на живот на провансалските жени, а в характерните мотиви се съхранява историческата памет на региона.

Необикновената бродерия бути се заражда в Прованс, а произходът и корените ù са повлияни от древните цивилизации и опита на Изтока. Нейното название произлиза от иглата със заоблен край, която служи и за избутване на релефната бродерия, но също и от жеста и начина на работа, с който се оформят изпъкналите елементи на рисунъка. Технологията изисква сръчност и изкусност. Два лицеви плата се полагат един върху друг, отгоре се очертава декоративен мотив, след което контурите се оформят с фини бодове. Между тях се създава сърцевина от памук като се образуват релефни форми и проходи между тях. Съшиването става на ръка, така че се създава ефирна и прозрачна бродерия, чиято красота се подчертава от играта на  сенките и светлосенките.

През 2005 г. в град Перн-ле-Фонтен госпожа Галбер създава Музей на облеклото, за да се съхрани текстилното културно наследство на областта Венесен. По подобие на Националната консерватория за изкуства и занаяти на асоциативен принцип се създава Консерватория за облеклото от областта Венесен, чиято цел е да съхрани и популяризира костюмите от XVIII и XIX в. Протича постоянен процес на събиране, реставриране и обогатяване на колекцията на музея. Преди 12 години в Културния център на града се създава и курс за бродерията бути под ръководството на госпожа Мари-Андре. Технологията се прилага както за възстановяване на елементи от традиционното облекло, така и за създаване на художествени предмети, предназначени за естетизиране на съвременния дом.