Изложба In Vino Vita

Концепцията на изложбата се основава на виждането, че образите на виното, виночерпците и винопийците се превръщат в универсален език, чрез който творците могат да разказват истории, да внушават емоции, да утвърждават ценности, да отправят послания. Затова избрахме и това заглавие на изложбата – „Във виното е Животът“/ „In Vino Vita“. Трима български скулптори – Свилен Костадинов, Янко Ненов и Никола Стоянов – представят техните гледни точки за отношението на човека към гроздето и виното, връзките  между хората, опосредствани от виното, връзката на виното с желанията, мечтите и надеждите на хората. Интерпретирайки митологични сюжети, придавайки нов смисъл на старите притчи, авторите изграждат образи и внушения, характерни за българските възгледи и чувствителност. Като част от европейската култура, те откриват възможност за културен диалог и да представят постиженията на българското и по-специално пловдивското съвременно изкуство.

Свилен Костадинов е представен от колекция от скулптури, които имат за цел да третират темата на изложбата „In vino Vita” от няколко гледни точки. Някои от тях са пряко вдъхновени от темата, други внушават символичното значение на виното в човешкия живот. Творбите са обединени от идеята за общението между земята, труда на хората и удоволствието от получаването на плодовете от този труд.

В зависимост от творбите тази идея е акцентирана в различни нюанси. Например в творбата „In Vino Vita” преобладава повествователният изказ. „Плодородие” (или „Зелена фигура”) и „От лозата” представят художествения израз на идеята. Концепцията за „Antique Pattern“ води до сюрреалистичен подход към основните елементи на композицията, като всеки елемент има значение. Други скулптури се отнасят до по-широк спектър от предложения, но запазват това символично и духовно значение. Например „Танцуващата фигура“ също изразява емоциите на вакханските танци. Композицията „Две“ претворява идеята за отношенията между мъжкото и женското, тълкувани като неделимо цяло, което носи живот и плодородие. Нефигуралните композиции „Форма и светлина” 1, 2 и 3 показват излъчването на мистични тракийски светилища, в които виното е неизменна част от ритуалите.

Цикълът от 20 творби на Янко Ненов се нарича „За виното и любовта”. Произведенията включват керамични фигури върху листове от шисти, материал, използван за пречистване и филтриране на вино. Цветът на виното се свързва по естествен начин с керамичните композиции. Творбите обединяват два природни елемента: глина – първият материал, свързан с изкуството – и вино. Скулптурите на Янко Ненов са вдъхновени от сцени от древната митология и Библията.

Творбите на Никола Стоянов, представени от шест бронзови пластики върху камък, носят идеята за нишка, която свързва древните тракийски митове с бога на виното Дионис и свидетелства за символното и материално значение на виното в рамките на ценностите. култури на съвременния човек. Скулпторът тълкува идването на Дионисий в земите на древна Тракия и неговия дар към тракийското население: донесъл му лозата, научил го как да я отглежда и да винизира гроздето, за да постигне магията на пиянството. Идеята за виното като носител на ободряваща енергия е изразена чрез поетичното внушение на неговите бронзови скулптури.