Настоящата страница описва Общите правилата и условията за ползване на сайта. С използването на сайта fondationsk-bg.com посетителите се съгласяват с правилата и условията за ползване.

1. Сайтът fondationsk-bg.com е интернет издание, представящо ФОНДАЦИЯ СТОЙНА КРЪСТАНОВА и нейните дейности.

2. Съдържанието на страницата е под закрила на „Закона за авторското право и сродните им права“ (ЗАПСП). Информацията и материалите се предоставят от fondationsk-bg.com като услуга и потребителите могат да ги използват за лично осведомяване.

3. Всички текстове и снимки публикувани в сайта принадлежат на fondationsk-bg.com , те са защитени от авторското право и ползването им става само с изричното съгласие на fondationsk-bg.com.

4. Информацията в сайта може да бъде използвана само за лични цели с некомерсиална цел. Заимстването  и копирането на информация от сайта и публикуването й на други места (онлайн, печатна или друга форма) е допустимо само с изричното съгласие на автора и указване на сайта fondationsk-bg.com като източник.

5. Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът – fondationsk-bg.com, а в случай, че публикацията е в Интернет – цитатът да бъде придружен с хипер-връзка (link).

6. Всички търговски марки, цитирани в сайта, принадлежат на техните собственици.

7. При желание да ползвате част от съдържанието на настоящия уеб сайт, може да се обърнете за информация относно условията във формата „контакти“.

8. Използването на информация от сайта за захранване на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и репродуциране, записване или препредаване на трети лица в пълна, частична или преработена форма без нашето знание и съгласие е забранено и съставлява административно нарушение по чл. 97 от ЗАПСП, както и престъпление по смисъла на чл.172а и сл. от Наказателния кодекс. То ще бъде преследвано по предвидения от закона ред с всички произтичащи правни последици. Незаконосъобразното използване ще бъде и предмет на претенция за обезщетение по реда на чл. 94 и сл. от ЗАПСП.

9. Копирането на fondationsk-bg.com чрез скриптове и ботове е забранено.

10. В случай на действия нарушаващи действащото законодателство, информацията ще бъде предавана на съответните органи.

11. Тези правила подлежат на актуализация без предупреждение. Отговорност на посетителите е да следят за промени в правилата.

© 2018 ФОНДАЦИЯ СТОЙНА КРЪСТАНОВА (fondationsk-bg.com). Всички права запазени.