За ФОНДАЦИЯ СТОЙНА КРЪСТАНОВА

Основна цел на фондацията е да утвърждава в обществото разбирането, че културата и културното наследство са ценност и източник за развитие, да насърчава творческите способности на личността чрез приемственост и надграждане в сферата на изкуството и художествените занаяти, да подпомага културния обмен. Тя е създадена, за да работи за утвърждаване на текстилното изкуство, като се основава на примера и творчеството на Стойна Кръстанова, което да съхрани и популяризира.

Нашият патрон

Стойна Кръстанова е родена на 31.12.1923 г. в с. Гълъбово, област Пловдив. Тя е член на Задругата на майсторите на народни художествени занаяти от 1968 г. Дълги години тя работи активно в областта на текстилните занаяти (везба и тъкани), пресъздавайки българското културно наследство. Осъзнавайки необходимостта от съхраняване и предаване на опита си, тя има над 50 ученици от следващите поколения.

Майсторката Стойна Кръстанова е доказала своя талант и творческа изява чрез участието си в многобройни изложби у нас и в чужбина. Тя е представяла свои произведения и в седем самостоятелни изложби (през 1973, 1976, 1979, 1985, 2001, 2009, 2015 г.). За нейните високи достижения недвусмислено говорят множеството награди – диплом и златен медал за високи постижения в областта на  народните художествени занаяти (1985, 1987, 1988 г.), сребърен орден на труда, а през 1987 г. получава и званието “заслужил майстор на народните художествени занаяти”.

Нейното творчество се основава на изключително доброто познаване на традиционните техники и технологии за тъкане, везане и орнаментиране, на стиловите особености и локални художествени специфики. Това й дава възможност да борави свободно с материалите и да търси убедителни авторски решения в духа на българското изкуство.

Учредителите

Красимира Кръстанова

Доц. д-р Касимира Кръстанова завършва магистърска програма по история в СУ „Св. Климент Охридски“ и защитава докторска дисертация в Институт по етнология и фолклористика с музей при БАН. Тя има краткосрочни и дългосрочни специализации във Франция, Грузия, Украйна, Русия, участва във стипендиантската програма на Нов Европейски колеж – Букурещ, Румъния. Доц. Кръстанова е декан на Философско-исторически факултет.

Красимира Кръстанова е етнолог, а научните й интереси са в областта на материалното и нематериално културно наследство, културни технологии, идентичност, художествените практики, както техните социални аспекти и употреби във връзка с културните политики и културния туризъм. В тази научна сфера тя е взела участие като експерт или ръководител в национални и международни проекти. Публикувала е книги, множество студии и статии в национални и международни научни издания.

Доц. Свилен Костадинов изучава специалност скулптура при проф. Панайот Димитров във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и се дипломира през 1978 г. Той участва в множество изложби, пленери и симпозиуми в България и различни европейски страни. Представя над 10 свои самостоятелни изложби в страната и чужбина.

Той работи върху проект за възстановяване на четири разрушени бронзови паметника в Пловдив, като изработва техни копия от гранит и габро. През годините реализира монументални скулптури, които са разположени в обществените пространства на България, Франция, Германия и др. Негови произведения се намират в Националната художествена галерия – София, в Галерии за изящни изкуства и частни колекции в България, Италия, Франция, Германия, Холандия, Турция, Словения и др.

Свилен Костадинов е доцент в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство—Пловдив. През 2005 г. е удостоен с Почетен знак на гр. Пловдив за цялостно творчество.

Свилен Костадинов

Ние Ви предлагаме …

Обучение

Вашето място за изложба

Вашето място за събития и семинари

Галерия

Изложби

Проекти

ENGINEERING

PROJECT MANAGEMENT

RECENT
PROJECTS

Avada & Avada is an award winning company with a reputation for consistent innovation at the highest level of design.